Giz Dökümü Kindle ð Paperback

Erdal Alova yaşantıyı gize gizi imgeye ve sese dönüştüren bir şair Bu yüzden de duyguyu ve düşünceyi zindana atmaya meraklı bir dünyada imgelemine sınırsız bir özgürlük tanımaktan korkmuyor Ama bu sınırsızlık bir ölçüsüzlük dağınıklığına da düşmüyor Tersine 'Giz Dökümü'nün bütün dizeleri kafada ve yürekte yaşanan sevinçlerin ve acıların titreşimiyle gerçek şiirin sesini duyuruyor bize Cevat Çapan


5 thoughts on “Giz Dökümü