PDF/EPUB Tekke Şiiri Dini ve Tasavvufi Şiirler Antolojisi MOBI à multi channel.co

Ahmet Necdet Sözer 1933 2010 Şair Coğrafya Profesörüİçindekiler; sunuş S6 8 türk edebiyatı alanında araştırmacı üstadlardan 15 makale s 9 106 12 yy hoca ahmed yesevi hakim ata süleyman s108 117 13 14 yylar ahmed fakihten abdal musaya 9 şair ozan aşık mutasavvıf veli 15 yy somuncu babadan cemali halvetiye 15 şair ozan aşık mutasavvıf veli 16 yy balım sultandan pir sultan abdala 20 şair ozan aşık mutasavvıf veli 17 yy viraniden kazak abdala 22 şair ozan aşık mutasavvıf veli 18 yy derun abdaldan selamiye 11 şair ozan aşık mutasavvıf veli 19 yy bosnaviden üsküdarlı safiye 18 şair ozan aşık mutasavvıf veli şairler sözlüğü s518 544 açıklamalar ve notlar s545 562 sözlük s563 580 şairler dizini s581 584 kaynakça s585 587 içindekiler s588 592


9 thoughts on “Tekke Şiiri Dini ve Tasavvufi Şiirler Antolojisi

  1. says:

    değerli araştırmacı bu kitabında kronolojik sıraya uyarak tekke şiirinin üstadlarını konuşturmuş ariflerin sırrından aşıkların dilinden sırların içinden tam bir bilgelik sözleri kütüphanesi oluşturmuş bu değerli kitap için binlerce teşekkür