Ο σύγχρονος άνθρωπος MOBI Ù Ο

Όταν μια εποχή χρησιμοποιεί συχνά μερικούς όρους τούτο σημαίνει πως οι όροι αυτοί ανταποκρίνονται σε κάποιες σκοπιμότητες Η εποχή μας χρησιμοποιεί συχνά τους όρους χάος προβληματισμός άγχος Μπορούμε χωρίς να πέσουμε σε λάθος ν' αφαιρέσουμε ένα ισχυρό ποσοστό υπερβολής Η υπερβολή είναι αναπόφευκτη και δεν είναι ο πρόσφατος καρπός της ιδιοσυγκρασιακής δομής του ανθρώπου ή των σύγχρονων ιστορικών συνθηκών Και άλλοτε έχει συμβεί μερικοί όροι ή μερικά συνθήματα ν' αποκτήσουν διάδοση πολύ μεγαλύτερη από το γεγονός που προσπαθούσαν να χαρακτηρίσουν Ας μη λησμονούμε ποιο ρόλο έπαιξε η συντέλεια του κόσμου σιμώνοντας το έτος 1000 μ Χ ποιο ρόλο έπαιξε η ομορφιά κατά την αναγέννηση ή ο ερωτικός απελπισμός κατά τον περασμένο αιώνα Απόσπασμα από το βιβλίο


10 thoughts on “Ο σύγχρονος άνθρωπος