ePUB multi channel.co ô Bez oręża PDF/EPUB ð

Zofia Kossak w trzeciej części swojej trylogii o wyprawach krzyżowych opisuje jedną z ostatnich prób odzyskania Grobu Świętego a także tragicznie zakończoną krucjatę dziecięcą w XIII wieku Krucjata dziecięca to mieszanina faktów i fikcji uwieczniona w średniowiecznych kronikach jako wyprawa krzyżowa dzieci które przez samą czystość serca miały oswobodzić Ziemię Świętą z rąk muzułmanów Na kartach powieści przewija się postać św Franciszka z Asyżu który daje świadectwo prawdziwej siły ducha zdolnej osiągać cele w sposób znacznie bardziej skuteczny aniżeli walka orężna


10 thoughts on “Bez oręża

  1. says:

    A historical novel steeped in the Christian worldview Blessed are the Meek explores sin and its consequences in the context of the 5th Crusade and the life of Francis of Assisi Skillfully blending history legend a deep Christian spirituality and great insight into human nature Kossak has crafted a novel which richly deserves its title as the entire novel is an exploration of the truth of Jesus' teaching from which the novel takes its name