PDF Foe eBook ð Ø multi channel.co Ø

دختر پشت سرم است «کجا می‌بری‌ام؟» این را صد بار پرسیده است جواب می‌دهم «می‌برم‌ات پیش مادر واقعی‌ات» می‌گوید «من مادر واقعی‌ام را می‌شناسم تو مادر واقعی‌ام هستی»جواب می‌دهم «وقتی مادر واقعی‌ات را ببینی به‌جا می‌آوری‌اش تندتر بیا، باید شب‌نشده برگردیم» یک قدم راه می‌رود و یک قدم می‌دود که از من عقب نماندبه اعماق جنگل می‌رویم جایی که تا فرسنگ‌ها دورترش آدمی‌زاده‌یی منزل ندارد می‌گویم «کمی استراحت کنیم» پهلوی هم می‌نشینیم و به کنده‌ی بلوط بزرگی تکیه می‌دهیم از سبدش نان و پنیر و تنگ آبی بیرون می‌آورد و مشغول می‌شویمآهسته‌آهسته می‌رویم نکند گم شده‌ایم؟ دختر مرتب عقب می‌ماند می‌لندد «امکان ندارد بتوانیم پیش از تاریک شدن برگردیم» جواب می‌دهم «این را بسپار به من»در تاریک‌ترین نقطه‌ی دل جنگل می‌ایستم می‌گویم «دوباره استراحت کنیم» مانتوش را می‌گیرم و بر برگ‌ها پهن می‌کنم می‌نشینیم می‌گویم «بیا این‌جا» و دست‌ام را دورش حلقه می‌کنم لرزه‌ی خفیفی تو بدن‌اش می‌دود دومین‌بار است که می‌گذارم به من دست بزند می‌گویم «چشم‌ات را ببند» سکوت آن‌قدر عمیق است که صدای خش‌خش لباس‌هامان را می‌شنویم صدای ساییده شدن لباس خاکستری او به لباس مشکی من سرش را بر شانه‌ام می‌گذارد من و او، دو موجود واقعی، بر دریایی از برگ‌های پاییزی نشسته‌ایمشروع می‌کنم «به این‌جا آوردم‌ات که درباره‌ی والدین‌ات چیزهایی به تو بگویم نمی‌دانم کی به تو گفته پدرت شربت‌ساز ِاهل ِدت‌فرد بوده که به کشورهای دریای شمال فراری شده، این داستان درست نیست پدرت مردی است به اسم دنی‌یل فو همان مردی که تو را به پاییدن خانه‌ی نوئینگ‌تن واداشت او به تو گفت من مادرت هستم، بی‌گفت‌وگو داستان مرد شربت‌ساز را هم خودش نوشته است این مرد در فلندرز چند گردان دارد»می‌خواهد چیزی بگوید اما ساکت‌اش می‌کنممی‌گویم «می‌دانم حرفی که می‌خواهی بزنی درست نیست می‌دانم می‌خواهی بگویی به عمرت این دنی‌یل فو را ندیده‌ای اما از خودت بپرس، این خبر که مادرت سوزان بارتنی است که در فلان خانه در استوک نوئینگ‌تن زندگی می‌کند، از کجا به گوش تو رسید؟»زیر لب می‌گوید «سوزان بارتن اسم‌ام است»«چیز زیادی را ثابت نمی‌کند در این کشور تا دل‌ات بخواهد سوزان بارتن هست، کافی است کمی بگردی دوباره می‌گویم چیزهایی که درباره‌ی والدین‌ات می‌دانی همه قصه است، قصه‌هایی که همه از یک‌جا آب می‌خورد»می‌گوید «پس مادر واقعی من کی است؟»«تو پدرزادی مادر نداری دردی که می‌کشی درد نداشتن است نه درد از دست دادن تو می‌خواهی در وجود من چیزی پیدا کنی که هیچ‌وقت نداشته‌ای»می‌گوید «پدرزاد، تا حالا این کلمه را نشنیده بودم» سر تکان می‌دهدمنظورم از پدرزاد چی است؟ در سپیده‌دم خاکستری لندن از خواب بیدار می‌شوم و هنوز این کلمه در گوش‌ام طنین‌انداز است از پنجره که نگاه می‌کنم خیابان خلوت است دختر رفته که رفته؟ سرانجام او را در جنگل طرد کرده، از خود رانده و گم کرده‌ام؟ آن‌قدر پای درخت بلوط می‌نشیند تا برگ‌ریزان او را بپوشاند؟ او و سبدش را؟ و از او جز توده‌یی قهوه‌یی و طلایی به چشم نخورد؟دشمنhtmhttpwwwvandadjalilicomarticle13


10 thoughts on “Foe

  1. says:

    Foe JM Coetzee Foe is a 1986 novel by South African born Nobel laureate J M Coetzee Woven around the existing plot of Robinson Crusoe Foe is written from the perspective of Susan Barton a castaway who landed on the same island inhabited by Cruso and Friday as their adventures were already underway Like Robinson Crusoe it is a frame story unfolded as Barton's narrative while in England attempting to convince the writer Daniel Foe to help transform her tale into popular fiction Focused primarily on themes of language and power the novel was the subject of criticism in South Africa where it was regarded as politically irrelevant on its release Coetzee revisited the composition of Robinson Crusoe in 2003 in his Nobel Prize acceptance speechSusan Barton is on a quest to find her kidnapped daughter whom she knows has been taken to the New World She is set adrift during a mutiny on a ship to Lisbon When she comes ashore she finds Friday and Cruso who has grown complacent content to forget his past and live his life on the island with Friday—tongueless by what Cruso claims to have been the act of former slave owners—in attendance Arriving near the end of their residence Barton is only on the island for a year before the trio is rescued but the homesick Cruso does not survive the voyage to England In England with Friday Barton attempts to set her adventures on the island to paper but she feels her efforts lack popular appeal She tries to convince novelist Daniel Foe to help with her manuscript but he does not agree on which of her adventures is interesting Foe would prefer to set her story of the island as one episode of a formulaic story of a mother looking for her lost daughter and when he does write on the story she wishes fabulates about Cruso's adventures rather than relating her facts Frustrating Barton's efforts further Foe who becomes her lover is preoccupied with debt and has little time or energy to write about anything Barton's story takes a twist with the return of someone claiming to be her missing daughterعنوانها آقای فو؛ دشمن؛ نویسنده جان مکسول کوتسی؛ تاریخ نخستین خوانش روز بیست و نهم ماه ژانویه سال 2012میلادیعنوان آقای فو؛ نویسنده جان مکسول کوتسی؛ مترجم الناز ایمانی؛ تهران، امیرکبیر، 1390، در 151ص؛ شابک 9789640013908؛ موضوع داستانهای نویسندگان افریقایی انگلیسی سده 20مکتاب نخستین بار با عنوان «دشمن» و با ترجمه جناب ونداد جلیلی در سال 1389، در 158ص، انتشارات نشر چشمه، با شابک 9789643629762؛ منتشر شده استسوزان زنی ست که در اقیانوس سرگردان است؛ به جزیره ای میرسد که رابینسون کروزوئه، و غلامش فرایدی در آن زندگی میکنندسوزان از این جزیره به همراه فرایدی نجات مییابد، و سعی میکند به یاری نویسنده ای به نام آقای «فو»، از ماجراهای آن جزیره بگوید؛ ا شربیانی