eBook Adam Swift é Political Philosophy: A Beginner's Guide for Students and é

Kniha je koncipována jako základní učebnice studijního oboru politická filozofie Nezabývá se dějinami politické filozofie ale klíčovými otázkami moderní politologie nastolenými filozofickými koncepcemi klasických filozofů politologů Locka Hobbese Hegela a Marxe ale i Hayeka Rawlse a Nozicka Výklad se soustřeďuje na jednotlivé ideje sociální spravedlnost svoboda rovnost komunita a jejich kořeny a vysvětluje jejich uplatňování v reálné politice moderní doby


9 thoughts on “Political Philosophy: A Beginner's Guide for Students and Politicians

  1. says:

    34